• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Produkcja opakowań przystaje do czynności bardziej skomplikowanych. Na rynku wyróżnia się rozmaite typy opakowań. Do najbardziej znanych należą opakowania z tektury, szkła oraz metalu. Tektura powstaje przez sprasowanie kilkunastu warstw masy papierniczej. Do wyrobu takiej masy wykorzystuje się włókna ścieru drzewnego oraz makulatury. W ten sposób powstanie gotowa tektura, jaka jest następnie dostarczana do korporacji zajmujących się produkcją opakowań tekturowych. Przy produkcji opakowań ze szkła pomocny jest piasek oraz stłuczka. Podlegają one procesowi uszlachetniania. Dopiero później jest dopuszczalne produkowanie opakowań szklanych. Wszystko odbywa się bezsprzecznie w hucie. Odważa się tam adekwatnie dobrane surowce. Gdy już otrzyma się skończony zestaw transportuje się go do stosownych zbiorników. Później następuje topienie szkła w niesłychanie wysokiej temperaturze, czyli stopienie uzyskanej wcześniej mieszanki. Kiedy uzyska się w ten sposób masę jednorodną można przystąpić do formowania. Nadaje się masie właściwy kształt i schładza się. Przydaje się również plastik i tworzywa sztuczne – Rynek tworzyw sztucznych. W ten sposób zdobyć wolno butelkę czy słoik, który nadaje się do sprzedaży.

Categories: Inne

Comments are closed.