• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Studnie są w stanie być różnorodne, zależnie od wymogów gruntowo- wodnych na danym terenie. W przypadku domów jednorodzinnych studnie z wodą pitną będą mały właściwie konkretną wydajność, a na terenie działki już inną. Do studni z ujęciem wody pitnej, np. tuż przy domkach letniskowych instaluje się rurę osłonową, a w nią rurę filtracyjną. Tego rodzaju studnie muszą mieć właściwą głębokość, by rury osłonowe oraz filtracyjne odnalazły się w powłoce wodonośnej. Dno studni jest zaślepione, a w jej głębi instalowane są pompy głębinowe. Studnie głębinowe z zamontowaną pompą są sfinalizowane obudową z kręgów betonowych bądź z tworzywa sztucznego – wypróbuj studnia głębinowa szczecin. W tej obudowie znajduje się zakończenie rury osłonowej, szczegół pompy z przyłączem wodociągowym i zawory służące do zamykania przepływu wody w rurociągu oraz zasilania pompy. Studnie głębinowe z woda pitną musza posiadać zamontowane takie sprzęty jak pompy głębinowe do zapewnienia wyśmienitego ciśnienia w instalacji domowej i poboru dobrej ilości wody.

Categories: Inne

Comments are closed.