• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Fundamentalnym sposobem powiększenia kapitału jest inwestowanie pieniędzy. Każdy kto zamierza inwestować pieniądze, musi dysponować pewną ilością własnych bądź też obcych środków finansowych. Inwestorem może być figura fizyczna, jak oraz osoba prawna, wyrażana przez wszelkich uczestników rynku – Proinnowacyjne usługi. W praktyce oznacza to, że są w stanie być to: gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, oraz państwo. W zależności od przedmiotu inwestowania wyróżnić wolno inwestycje rzeczowe, których głównym celem jest pomnażanie majątku trwałego, inwestycje pieniężne, dzięki którym można lokować kapitał. W tego rodzaju inwestycjach wolno wyróżnić też podmioty, jakimi są inwestorzy rzeczowi oraz finansowi. Pierwsi raportują popyt na kapitał, drudzy zaś gotowi są go udostępnić inwestorom rzeczowym. Z tego względu występuje między nimi ścisły związek, który w wielu przypadkach pożąda udziału pośrednika.

Categories: Biznes

Comments are closed.